Asociația Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei are ca scop fundamental restaurarea Monarhiei Constituționale cât mai rapid în România, urmând linia de succesiune decisă de Majestatea Sa Regele Mihai I.

Concret, monarhiștii din cadrul Asociației solicită Parlamentului României să adopte o nouă Constituție (Nu revizuire!), adaptată timpurilor noi, adică modernizată conform Normelor Fundamentale (Statutul Familiei Regale a României) și în același timp cât mai apropiată de Legea Fundamentală adoptată în anul 1923.

Ca monarhiști suntem susținători ai Monarhiei Constituționale în ansamblul ei, al legăturii strânse pe care aceasta o are în legătură cu identitatea națională, valorile promovate, pricipiile și tradițiile respectate.

”Dacă vom reuși să ne ridicăm la înălțimea morală a strămoșilor noștri, noi vom birui prezentul și vom ști să ne scriem viitorul.” - Majestatea Sa Margareta.


C i t a t

„Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei.”
- Majestatea Sa Regele Mihai I al României


N o u t ă ț i