Statut

Asociația este o persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ, apolitică, neguvernamentală, independentă, constituită cu scopul de a milita pentru restabilirea adevărului istoric şi moral şi pentru redarea rolului cuvenit monarhiei în România.

Schimbarea scopului Asociației se va putea face numai de către Adunarea Generală numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

Obiectivele Asociației

Asociația are următoarele obiective:
1. Promovarea restabilirii adevărului istoric şi moral şi redării rolului cuvenit monarhiei în România şi organizarea de evenimente în acest sens;
2. Promovarea Casei Regale a României şi organizarea de evenimente în acest sens;
3. Demersul continuu pentru restaurarea monarhiei;
4. Scrierea unei constituții monarhice sau participarea reprezentantilor Asociației la elaborarea unui proiect de constituție monarhică;
5. Redactarea unor proiecte legislative cu privire la problemele de interes ale Asociației.