Eleodor Focșeneanu
Istoria constituțională a României (1859 - 2003)

Ediția a III-a


Textul cărții a fost reprodus după ediția a III-a, exclusiv electronică (fișierul PDF postat public chiar de către autor, deja accesibil pe Web, integral și gratuit). Prezenta repostare se face doar în scopul măririi vizibilității online, în scopuri necomerciale (educative/de informare). Toate drepturile aparțin autorului.

Cu excepția modernizărilor ortografice minore, tehnoredactorii prezentei ediții HTML au dorit o reproducere cât mai fidelă a textului original. Orice eventuală eroare constatată de cititor este neintenționată și trebuie interpretată corect în sensul dorit de autor, conform fișierului PDF original.


Pagina de gardă 1

Pagina de gardă 2

Închinare

Cuvânt înainte la ediția a III-a

Introducere

Partea a I-a. Regimul monarhic constituțional (24 ianuarie 1859 - 8 iunie 1930)

Capitolul I. Constituirea statului național român. Premisele istorice

Capitolul II. Prima Constituție a României

Secțiunea I-a. Convențiunea pentru organizarea definitivă a Principatelor Dunărene ale Moldaviei și Valahiei

Secțiunea a II-a. Statutul Desvoltător Convențiunii de la Paris

Capitolul III. Constituțiunea din 1 iulie 1866

Secțiunea I-a. Adoptarea Constituțiunii din 1 iulie 1866

Secțiunea a II-a. Declararea independenței României la 10 Mai 1877

Secțiunea a III-a. Revizuirea de la 12 octombrie 1879

Secțiunea a IV-a. Revizuirea din 8 iunie 1884

Secțiunea a V-a. Inamovibilitatea magistraților sub regimul Constituțiunii din 1 iulie 1866

Secțiunea a VI-a. Intervenția puterii judecătorești în controlul constituționalității legilor la 12 martie 1912

Secțiunea a VII-a. Tentativa de revizuire constituțională din 1914

Secțiunea a VIII-a. Revizuirea constituțională de la 19 iulie 1917

Capitolul IV. Constituțiunea din 29 martie 1923

Secțiunea I-a. Revizuirea Constituțiunii sau Constituțiune nouă?

Secțiunea a II-a. Lucrările Adunărilor Naționale Constituante

Secțiunea a III-a. Revizuirile Constituțiunii la 29 martie 1923

Secțiunea a IV-a. Legi adoptate în aplicarea Constituțiunii din 29 martie 1923

Legea pentru persoanele juridice din 5 februarie 1924
Legea No. 738 din 25 februarie 1925 pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
Legea din 13 iunie 1925 pentru unificarea administrativă
Legea electorală pentru Adunarea Deputaților și Senat din 27 martie 1926
Legea din 20 aprilie 1932 privitoare la ridicarea incapacității civile a femeii măritate

Partea a II-a. Perioada loviturilor de stat

Capitolul I. Lovitura de stat de la 8 iunie 1930

Capitolul II. Lovitura de palat de la 10 februarie 1938

CAPITOLUL III. Regimul personal al lui Ion Antonescu

Secțiunea I-a. Lovitura de stat de la 6 septembrie 1940

Secțiunea a II-a. Statul național legionar

Secțiunea a III-a. Regimul mareșalului Ion Antonescu

Capitolul IV. Perioada 23 August 1944 - 30 decembrie 1947

Secțiunea I-a. Lovitura de palat de la 23 August 1944

Secțiunea a II-a. Tratatul de pace între Puterile Aliate și Asociate și România de la 10 februarie 1946

Secțiunea a III-a. Alegerile legislative din 19 noiembrie 1946

Capitolul V. Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947

Capitolul VI. Nulitatea absolută a legii pentru constituirea statului român în Republica Populară Română

PARTEA A III-A. Regimul comunist dictatorial

CAPITOLUL I. Vidul constituțional (30 decembrie 1947 — 13 aprilie 1948)

Secțiunea I-a. Debutul regimului comunist: o fraudă legislativă de mari proporții

Secțiunea a II-a. Actele abuzive ale guvernanților comuniști în perioada vidului constituțional

Adunarea Deputaților continuă să funcționeze fără temei constituțional
Cedarea către Uniunea Sovietică a Insulei Șerpilor

Capitolul II. Constituția Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948

Secțiunea I-a. Adoptarea Constituției R. P. R. din 13 aprilie 1948

Secțiunea a II-a. Măsuri abuzive adoptate sub regimul Constituției R. P. R. din 13 aprilie 1948

Schimbarea Zilei Naționale a României printr-un comunicat al Guvernului
Legile de naționalizare
Restructurarea Justiției

Capitolul III. Constituția Republicii Populare Române din 24 septembrie 1952

Secțiunea I-a. Analiza textului constituțional

Secțiunea a II-a. Modificările aduse Constituției R. P. R. din 24 septembrie 1952

Capitolul IV. Constituția Republicii Socialiste România din 21 august 1965

Secțiunea I-a. Analiza textului constituțional

Secțiunea a II-a. Modificările Aduse Constituției R. S. R. din 21 august 1965

Capitolul V. Analiza legislației comuniste

Secțiunea I-a. Caracteristicile constituțiilor comuniste

Înlocuirea suveranității poporului cu voința unei singure formațiuni politice
Confuzia între Constituție și lege ordinară
Prerogative legislative atribuite organelor judiciare
Subordonarea puterii judecătorești față de puterea executivă
Subordonarea drepturilor omului intereselor statului
Inegalitatea cetățenilor consacrată prin constituție
Caracterizare generală a constituțiilor comuniste

Secțiunea a II-a. Încălcarea principiilor constituționale și a drepturilor omului prin legile ordinare comuniste

Condamnarea pentru fapte neprevăzute de lege
Sustragerea de la judecătorii firești. Absorbția
Retroactivitatea unor legi
Confiscarea proprietății pe cale administrativă
Desființarea treptată a dreptului de proprietate asupra pământului
Obligația avocaților de a-și denunța proprii clienți
Falsuri în Monitoarele Oficiale
Imixtiune în viața familială și în relațiile sociale ale cetățenilor

Secțiunea a III-a. Decrete al Prezidiului Marii Adunări Naționale și hotărâri ale Consiliului de Miniștri secrete pentru internarea în unități de muncă obligatorie a unor categorii de cetățeni

Partea a IV-a. Regimul republican

Capitolul I. Revoluția din 16-22 Decembrie 1989

Secțiunea I-a. Puterea postrevoluționară

Secțiunea a II-a. Consiliul Provizoriu de Unitate Națională

Secțiunea a III-a. Alegerile legislative din 20 mai 1990

Capitolul II. Adunarea Constituantă din 1990 - 1991

Secțiunea I-a. Prima ședință: 11 iulie 1990

Secțiunea a II-a. Regulamentul Adunării Constituante

Secțiunea a III-a. Comisia pentru redactarea proiectului de Constituție

Secțiunea a IV-a. Discutarea „Tezelor din decembrie”

Secțiunea a V-a. Publicarea proiectului de Constituție. Comentariile societății civile

Secțiunea a VI-a. Dezbaterile asupra proiectului de Constituție

Secțiunea a VII-a. Măsurile luate în vederea adoptării proiectului de Constituție

Secțiunea a VIII-a. Adoptarea proiectului de Constituție

Capitolul III. Referendumul din 8 decembrie 1991

Capitolul IV. Încheierea prematură a procesului legislativ

Secțiunea I-a. Proclamarea aprobării Constituției

Secțiunea a II-a. Omisiunea promulgării și publicării Constituției în Monitorul Oficial

Capitolul V. Conținutul „Constituției României 1991”

Secțiunea I-a. Sursele anteproiectului de Constituție

Secțiunea a II-a. Omisiunea unui preambul

Secțiunea a III-a. Opțiunea pentru republica semiprezidențială

Secțiunea a IV-a. Abandonarea principiului separațiunii puterilor în stat

Secțiunea a V-a. Dispersarea Puterii Legiuitoare

Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Ordonanțele de urgență

Secțiunea a VI-a. Competența interpretării legilor

Capitolul VI. Drepturile omului în „Constituția din 1991”

Secțiunea I-a. Garantarea drepturilor omului

Secțiunea a II-a. Reglementarea confuză a dreptului de proprietate

Secțiunea a III-a. Interzicerea privatizării

Capitolul VII. Autoritățile publice în „Constituția din 1991”

Secțiunea I-a. Guvernul. Statutul miniștrilor

Autoritate centrală sau de specialitate
Miniștrii nu contrasemnează decretele Șefului Statului
Remanierea ministerială

Secțiunea a II-a. Autoritatea judecătorească

Capitolul VIII. Autorități publice noi

Secțiunea I-a. Curtea Constituțională

Secțiunea a II-a. Avocatul Poporului

Capitolul IX. Procedura de revizuire în „Constituția din 1991”

Capitolul X. România sub regimul „Constituției din 1991”

Secțiunea I-a. Edițiile oficiale

Secțiunea a II-a. Literatura juridică despre „Constituția din 1991”

Secțiunea a III-a. Legi organice adoptate sub regimul „Constituției din 1991”

Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Legea pentru organizarea judecătorească
Legea privind Stema Țării și Sigiliul Statului
Legea privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Legea privind responsabilitatea ministerială
Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului

Secțiunea a IV-a. Legi organice recuperatorii ale abuzurilor regimului dictatorial comunist

Capitolul XI. Revizuirea din 19 noiembrie 2003

Secțiunea I-a. Celebrarea a 10 ani de la adoptarea „Constituției României 1991”. Inițiativa revizuirii

Secțiunea a II-a. Elaborarea proiectului de lege de revizuire a „Constituției României 1991”

Comisia pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituției
Proiectul de revizuire a „Constituției României din 1991”
Legea de Revizuire a Constituției României

Secțiunea a III-a. Organizarea referendumului din 19 noiembrie 1991 și campania electorală

Secțiunea a IV-a. Constatarea abuzivă a intrării în vigoare a revizuirii

Secțiunea a V-a. Modificările aduse „Constituției României 1991”

Evaluarea cantitativă a modificărilor
Evaluarea formală a modificărilor
Modificări de fond ale textelor revizuite

Capitolul XII. Disfuncționalități constituționale în regimul republican

Numirea și revocarea Primului Ministru
Remanierile Ministeriale
Omisiunea obligației contrasemnării decretelor Șefului Statului de către miniștrii de resort
Dispersarea legiferării
Ordonanțele de urgență
Haosul legislativ
Criză politică provocată de Curtea Constituțională
Problema constituțională din nou în actualitate

Concluzii asupra istoriei constituționale a României

Secțiunea I-a. Trăsăturile istoriei constituționale a României
Secțiunea a II-a. România postrevoluționară și Sstatul de drept

Postscriptum

Epilog

Anexe (fotografii și facsimile de pe documente)

Traité entre les principales puissances aliées et la Roumanie du 9 Décembre 1919

Articolele autorului publicate în presă

Volume publicate de autor

Addenda


Textul a fost reprodus după fișierul PDF original, oferit public de însuși autorul cărții, fișier existent în arhiva Google Books, aici.